Kırık Kalpler Terzihanesi

Kırık Kalpler Terzihanesi K R K Kalpler Terzihanesi, Gizli Kalm Bir Stanbul Masal , Nsans Z Kona N Konu, Pervaneler, A K Ya Ama Ok U Uk, Horasan Elyazmas Ve Ta Devri Ile Yk C L M Z N Yenilik I Izgisindeki Yerini Alan Ali Teoman N Yedinci Yk Kitab Gizemli, Romanesk Ve Grotesk Yk Lerin Bir Araya Geldi I Kitab N Romanesk Yk Ler B L M Yazar N Son Roman Gecenin Atlar Ile Kesi Iyor Anla L Yor Ki Anlat Evreninin Boyutlar N Yk Roman Ayr M G Zetmeden Sergilerken Kendine Zg Yk Leme Bi Imlerinin Izini S Rmeyi B Rakmayan Bir Yazar Var Kar M ZdaAli Teoman, Ard Nda B Rakt Metinlerle De Yk C L M Ze Yepyeni Yap Lar Kazand Rmay S Rd R Yor

As l ad Ali Tataro lu dur stanbul da do du Orta renimini stanbul Alman Lisesi nde, y ksek renimini ise T Mimarl k Fak ltesi, MS Mimarl k Fak ltesi ve Sorbonne niversitesi Plastik Sanatlar Fak ltesi nde tamamlad Bir s re i ve renim nedeniyle yurtd nda bulunduktan sonra 1993 de stanbul a d nd ve yazmaya daha fazla zaman ay rmak i in mimarl b rakarak e itli niversitelerde n

❮Reading❯ ➿ Kırık Kalpler Terzihanesi Author Ali Teoman – Uc0.info
 • Paperback
 • 140 pages
 • Kırık Kalpler Terzihanesi
 • Ali Teoman
 • Turkish
 • 21 September 2017

10 thoughts on “Kırık Kalpler Terzihanesi

 1. says:

  Ali Teoman okuduk a ondan uzakla yorum sanki Kendine has bir d nyas var elbette Ama bir iki yk s d nda insan arpan bir eyler bulamad m bu kitab nda Zorlama geldi o u te yandan, likte yk s nde oldu u gibi, istedi indegayet matrak da olabiliyor Teoman Bu yk de kulland dalgac k saltmalar o benzersiz Karadelik G ncesi ni hat rlatt bana.

 2. says:

  lk yk gayet iyi Trio olarak bir tutarl l k da bar nd r yorlar Fakat sonras takip eden yk ler a l taki vaadi kar lam yor Kitaptaki yk lere anlams z, i levsiz ve kullan s z bir gizemlilik gizemcilik hakim bende hi bir his uyand ramad.

 3. says:

  inerken, i likte, sergide, be inci t z, ressam n s zle mesi gibi yk ler zellikle akl mda kald yk de teknik mi, duygu mu, diye d nd m bi roman matemati i sezdim, baz kurgular olduk a deneysel geldi kitap b t nl n ve yazar vitrinini g z n ne al p, bir yk kitab i inde ali teoman yk s okumakla, benzer c mleleri bir fanzinde, bilmedi im gen bir yazardan okumay k yaslad m bu do rultuda yorumum nas l fark g sterirdi diye d nd m yk garip o uz atay da, ali teoman da, fahrettin demir i de, sait faik i de, hakk inan da okuyup haz alabiliyoruz b ylesi derya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *