Seni Düşünürken Bir Çakıltaşı Isınır İçimde - Kendi Sesinden Şiirler

Seni Düşünürken Bir Çakıltaşı Isınır İçimde - Kendi Sesinden Şiirler Bedri Rahmi Ey Bo Lu Nun Haf Zalarda Yer Etmi Iirlerini, Airin Kendi Sesinden Okudu U Makara Bant Kay Tlar Ndan Yararlanarak Haz Rlanan Bir Cd Yle Okurlara Sunuyoruz Mart Y L Nda Bedri Rahmi Nin Kendi Abas Yla Haz Rlanan Bu Makara Bantta Yer Alan Y Z N Zerinde Iirden, Bedri Rahmi Nin Airlik Yolculu Unda Kat Etti I Mesafelere Tan Kl K Eden, Farkl D Nemlerini Yans Tan K Rk Rne I, Ak L Adl Iirinin Ilk Dizesinin Ismi Alt Nda Toplad K Okuyu Taki Farkl L Klar DolKarabak R Dol B T N Iirleri, T Rkiye Bankas K Lt R Yay Nlar , Ekim , Bas M Adl Kitab Nda Aktar Lan Iirlerin Zerinde Dipnotlarla BelirtildiBu Al Mayla K Rk Alt Y L Sonra Bedri Rahmi Nin Dile Ini Yerine Getiriyor Ve Sesini Okurlar Na Duyuruyoruz

Trabzonun G rele il esinde bug n Giresun iline ba l , 1911 y l nda do du Be ocuklu ailenin ikinci erkek ocu uydu Kaymakam olan babas Rahmi Beyin g revi gere i nce P narba ard ndan Havzaya ta nd lar Havzada ilk otomobili g rd , benzin kokusunu duydu.1920 y l nda, ailece K tahyaya g t ler.K tahyan n d man i galine u ramas tehlikesi ba g sterince 1921 y l nda, babas nce ailesini An

❴Epub❵ ➞ Seni Düşünürken Bir Çakıltaşı Isınır İçimde - Kendi Sesinden Şiirler  Author Bedri Rahmi Eyuboğlu – Uc0.info
  • Hardcover
  • 86 pages
  • Seni Düşünürken Bir Çakıltaşı Isınır İçimde - Kendi Sesinden Şiirler
  • Bedri Rahmi Eyuboğlu
  • Turkish
  • 03 June 2019

10 thoughts on “Seni Düşünürken Bir Çakıltaşı Isınır İçimde - Kendi Sesinden Şiirler

  1. says:

    M kemmel iirler yine Yaln z ben burada T rkiye Bankas K lt r Yay nlar n ve Ey bo lu Vakf n bir Bedri Rahmi Eyubo lu hayran olarak ele tirmek istiyorum Daha nceleri de duymu tum Bedri Rahmi yi, baz iirlerini okumu tum, fakat kendisini etrafl ca tan maya ba lamam Ankara CerModern deki Bedri Rahmi Retrospektif sergisinden sonra sahaflarda kitaplar n toplay p okumamla ba lad Bedri Rahmi Eyubo lu, Sabahttin Eyubo lu, Mualla Eyubo lu, Cumhuriyet in kurulu u ve zorlu y llar , Naz m Hikmetler, Abidin Dinolar, Orhan Veliler, An lar, K y Enstit leri, Bedri Rahmi nin sanat zerine yaz lar vs Bunlar iir kitaplar nda yok.Ne Bankas K lt r Yay nlar n n web sayfas nda ne de ba ka kitap larda Bedri Rahmi nin iir kitaplar haricinde yay nlanan di er kitaplar n bulmak m mk n de il Birka kez Facebook hesab ndan Eyubo lu Vakf na ve Bankas Klt r Yay nlar na yazmama ra men lgileniyoruz dan te bir cevap alamad m Neden yay nlar n n durdu u ile ilgili de hi bir fikrim yok Anlayam yorum Yani Bedri Rahmi yi sadece iirlerinden tan yabilece imizi d nm yorum ve bu kadar k ymetli yaz lar olan bir insan nda tarihte kaybolup gitmesine g nl m el vermiyor Ben elimden geldi ince t m kitaplar n sahaflardan toplad m Bir an nce telif haklar n kim elinde tutuyorsa bu kitaplar n tekrar bas l p, tan t l p, bu halka sunmas n talep ediyorum Yoksa bu kadar g zel bir de er kaybolup gidecek Son olarak Bedri Rahmi okuyucular ndan da benzer talepleri zaman zaman bu kurumlara iletmelerini dilerim yi okumalar

  2. says:

    .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *