Deliduman

Deliduman Seventeen Year Old A Lar Is Just Another Apathetic Teenager Except When It Comes To His Sister, I Dem, Who He Believes Is The World S Most Beautiful And Brilliant Nine Year Old Determined To Display Her Genius, A Lar Grooms I Dem S Talent Into A Perfect Michael Jackson Impersonation And Pursues A Sure Route To Fame YouTubeTragically, A Lar S Efforts Are Sabotaged By A Little Incident Internationally Known As The Taksim Riots Now It Seems That Everyone S Too Busy Watching The People S Uprising Unfold To Click On I Dem S Video That Leaves A Lar Only One Recourse He Will Have To Use The Riots To His Advantage After All, Who Wouldn T Want To Watch A Child Doing The Moonwalk Against The Backdrop Of Political Unrest But As A Lar Strives To Showcase His Sister, He Finds Himself Pulled Into The Heart Of The Uprising And Discovers That He May Just Have Talent Of His OwnFrom Bestselling Author Emrah Serbes Comes A Hilarious, Poignant Story Of A Teen S Struggle To Find His Place And Launch His Sister S Star Amid Turkey S Real Life Fight For Freedom

Emrah Serbes was born in Yalova, Turkey He graduated from the theater department of Ankara University, and he currently writes for newspapers, magazines, and television His short story collection, Erken Kaybedenler Predestined Losers , was published in 2009 Serbes s novels include Her Temas z B rak r Every Touch Leaves a Trace and Son Hafriyat The Last Excavation , both noir mysteries set

❮Reading❯ ➿ Deliduman Author Emrah Serbes – Uc0.info
 • Paperback
 • 360 pages
 • Deliduman
 • Emrah Serbes
 • English
 • 06 April 2017
 • 9781503951617

10 thoughts on “Deliduman

 1. says:

  Her insani seven birileri bulunur cunku, budur dunyada kalan son adalet kirintisi.

 2. says:

  eytan diyordu ki, vefas z n birine a k ol o tatl havada, ondan sonra da kollar n g s nde kavu turup hayat n bombok edi ini g l mseyerek seyret bir kenardan

 3. says:

  Yazik ki bekledigim gibi cikmadi Yazik ki ilk 200 sayfayi okudugumda ne oluyor yahu demekten kendimi alamadim Emrah Serbes in onceki kitaplarini okumus olmasam, kalemini, yazim uslubunu bilmesem Isim benzerligi diyecek dikkatsizce aldigim kitap icin kendimi suclayacaktim.Daha sonra hikayede bazi seyler yerine oturdukca bir nebze daha rahat okumaya basladim diyebilirim.Yazarin daha onceki kitaplarinda karakterlerin gercekleri tokat gibi yuzumuze vurulurdu, yazdiklarinda kendi hayatimdan bir seyler bulacagimi bilirdim Bu biraz daha kopuktu, hayatin icinde olmaktan cok kenarinda bir hikayeydi diyebilirim Deliduman da Caglar Iyice karakteri yerine kiz kardesi Cigdem karakterinin hikayesi daha one cikarilabilirdi Ki kitabin sonunda onunla ilgili net bir final olmayisi icimde huzun olarak kaldi kalacak.Cigdem karakterinin 9 yasinda bir kiz cocugu arada sarf ettigi bazi sozler dusundurucuydu, o cok sevdigim Emrah Serbes uslubundan izleri hep onun cumlelerinde yakaladim.Gezi ye dair pek cok sey de bir seyleri gorur ama dokunamaz, hissedemezsiniz ya boyle bir tutuklukla islenmisti.Yazarin partilere verdigi isimlere tebessum ettim diyebilirim son olarak.

 4. says:

  Ergen roman olmu bir miktar Memlekette ne pop ler ve g ncel anlamak i in okunabilir Selim leri nin vg s biraz abart l sanki ileride gereksiz taramalardan ka n rsa bir eyler olacak, sebat etmeli ve edilmeli

 5. says:

  Is it just me or does the cover look like Freddy Kruger

 6. says:

  4,5 dan 4 Kitab zetlemem gerekirse gezi olaylar n n g lgesinde roman n kahraman a lar yice nin dram diyebilirim..Be enmedi im k s mlardan ba l yay m..Yakla k 50 sayfas edit r n elinde k rp labilirmi , yer yer metnin uzunlu undan s k ld m oldu. kinci ele tirim ise gezi kitab olarak lanse edilmesine. Sat rakamlar n etkiledi ine eminin ama ayn ekilde de erlendirmelerdeki mutsuzlu a da sebep olmu a lar yice 80 d neminde ya asayd ve darbe oldu unda ge seydi olaylar bu kitab 12 eyl l roman sayacakm yd k. Zannetmiyorum..Gezi burada a lar n dram n besleyici ve tetikleyicidir bence. Kitapta Gezi ile ilgili ge en k s mlar da bu minvalde okursan z neyin ne kadar do ru aktar ld na tak lmazs n z. a lar olabilir, olup biteni onun g z nden g rebilirseniz anlaml oluyor Kitab 2 g nde bitirmi olmam da uslubun ak c l ve hikayenin kendisini okutmas olarak yorumlanabilir..Yine de 5 a gitmedi elim..Be endi im k s mlara gelecek olursam ncelikle parti ve kurulu lara a lar n verdi i adlar s ylemem gerekir Yazar e itli sebeplerden a k a k yazamad ysa bile ifade edi ekli hikayeye son derece uymu , yer yer g l msetti ini de s ylemeliyim. Bir ka rnek verirsek Dedemi Kanser Eden PartiYa Kime Vereceksiniz Mecbur Bize PartisiErkek Erke e Kad n Kad na Her e it p me Hakk Derne iA a Diye Geldik Az Kald Devrim Yap yorduk Dayan mas Bunun d nda bug n ya am m z n bi par as olarak bir ok eyi reklama girer mi demeden yazmas n da sevdim migros, idefix, iphone vb view spoiler sy97 de i dem in i man oldu u asl nda yetenekli oldu u i in de il de zay flamak i in dansa y nlendirildi ini okudu umda hikaye benim i in farkl bir boyuta ge ti Bu noktadan sonra a lar n ac ger ekle ba edebilmek u runa ba ka neleri arp tt n merak ederek okudum Bu anlamda Life of Pi ve Be Sevim Apartman R ya Tabirli Cinperi Yalanlar a r t rd bana, filmi izleyenler ve kitaplar okuyanlar ne demek istedi imi daha iyi anlayacakt r. hide spoiler

 7. says:

  Despite my love of Turkish food, I have a lack of familiarity with Turkish literature Perhaps that explains why I just could not get into or appreciate this book The narrator is an older boy although I spent most of the book trying to figure out how old he was, it turns out he s about seventeen , who believe his sister walks on water, his mother is a useless excuse for a human being, and his dad has abandoned him for political causes The characters in the narrator s life are universally boring, self centered, and slimy creatures, with a vocabulary filled with curses and insults I wanted to like this book, but I couldn t Even though I understand why a nine year old might wondering why the Turkish protests of 2013 could so unfairly interfere with her efforts to win youtube fame, it wasn t enough to hold me.

 8. says:

  The author has managed to perfectly capture the voice of an arrogant 17 year old boy You know there s a reason I don t have children DNFed 55 pages in I just can t do this I loathe the main character Even his one redeeming characteristic of loving his sister borders on the psychopathic and creepy I received a complimentary copy of this book via a Goodreads giveaway Many thanks to all involved in providing me with this opportunity.

 9. says:

  Yok olmam bu kitap, a lar, k z karde i, ya ad klar bana hi bir ekilde hitap etmedi Daha g zel bir hikaye bekliyordum, hayal k r kl na u rad m Yer yer g ld m Yere yer z ld m ama b t n olarak eh i tenin tesine ge medi maalesef.

 10. says:

  Sevemedim, hep bi tikandim Gezi romani olarak lanse edilmesi basli basina bir yanlis, orasi ayri konuKisa copu cekerek yazarin yanlis romanindan basladim sanirim..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *