Mundo del fin del mundo

Mundo del fin del mundo Um Adolescente, Entusiasmado Pela Leitura De Moby Dick, Aproveita As F Rias De Ver O Para Embarcar Num Baleeiro E Conhecer, Nos Confins Austrais Do Continente Americano, As Terras Onde O Mundo Termina Muitos Anos Depois, J Adulto, Jornalista E Membro Activo Dos Movimentos Ecologistas, O Acaso F Lo Regressar A Essas Paragens Distantes Por Uma Raz O Completamente Distinta Mas Talvez Igualmente Rom Ntica A Fauna Mar Tima Que Habita As Guas G Lidas E Impolutas Desse Mundo Do Fim Do Mundo Est A Ser Destru Da Pela Ac O Criminosa Dos Navios Piratas

Luis Sep lveda is a Chilean writer, film director, journalist and political activist.He studied theatre production at the National University In 1969, Sep lveda was given a five year scholarship to continue his drama studies at the Moscow University, but it was withdrawn after five months on account of misconduct he attended a party with a Politburo Officer s Wife, which was considered high of

❥ Mundo del fin del mundo free download ➝ Author Luis Sepúlveda – Uc0.info
 • Paperback
 • 128 pages
 • Mundo del fin del mundo
 • Luis Sepúlveda
 • Portuguese
 • 06 August 2019
 • 9789724115443

10 thoughts on “Mundo del fin del mundo

 1. says:

  Dikkatli ve derinlikli bir yakla ma sahip okurlar bu kitaba nas l d rt y ld z verdi imle ilgili beni yarg layabilirler Romana sadece yaz nsal ve edebi bir a dan yakla m olsayd m, daha d k verirdim ancak duygusal yakla mama sebep bir ok etken oldu undan bunu uygun g rd m ncelikle bin sayfa gibi ciddi uzunlukta seyreden, in Toprak Reformunu merkezine alan, buram buram yoksulluk ve yoksunluk ta yan, ya atan Mo Yan kitab Ya am ve l m Yorgunu ndan sonra D nyan n Sonundaki D nya , uzun s re havas z kald ktan sonra y ze arpan serin ve temiz, deniz havas etkisi yaratt bende Ferahlad m.Sepulveda, ilili bir yazar ve Pinochet Devrimi nin g lgesini ta mayan bir eser ortaya koymu Genellikle o topraklar n yazarlar nda hakl olarak, korkun yak n tarihlerinin izlerini g r r z Ancak bu roman, daha ok balinalar n, insanlar taraf ndan a a l k a avlanmas zerine yaz lm , fark ndal k yaratmay ama layan kurmaca bir metin gibi diyebilirim.Moby Dick, benzersiz bir okuma deneyimi sunan, engin bir kitapt r O kitab okuduktan sonra bir s re daha balinalar zerine okumalar ma ve ara t rmalar ma devam etmi tim En sevdi im ve ilgimi en ok eken hayvanlar n ba nda gelmelerinden dolay bu konuda bir a l k ekiyordum ve bir yandan da, insanl n iki y zy l kapsayan vah i deniz avlanmalar na olan evkini anlayam yordum Elbette ekonomik Ancak yasaklara, yasalara ve tehlikelere ra men avlanmak D nyan n Sonundaki D nya da b yle bir sanc yla yaz lm inde Greenpeace in de yer ald , balinalar haks z yere avlamak i in her t rl usuls zl e ba vurmu Japonlar durdurmak amac yla verilen bir sivil direni i anlat yor kitap nsan n ld rme ve yok etme tarihine, balinalar nezdinde, ufac k bir pencereden bak yoruz Beklenildi inin aksine dramatik bir kitap de il ama bu Zira merkezine dava ve direni konulmu 110 sayfal k bir kitapta ne anlat labilirse onlar anlat lm Balinalara kar ekstra bir sevgim, sayg m oldu undan beni etkilemeyi ve yakalamay ba ard Luis Sepulveda n n okudu um ilk kitab olmas sebebiyle, yazar hakk nda bir eyler s ylemeyi do ru bulmuyorum ancak al lm ilili yazarlara pek benzemedi ini, anlad m kadar yla kendi ap nda globalle ip, edebiyat n n merkezine de daha az ulusal konular yerle tirdi ini san yorum.7.5 10

 2. says:

  Dikkatli ve derinlikli bir yakla ma sahip okurlar bu kitaba nas l d rt y ld z verdi imle ilgili beni yarg layabilirler Romana sadece yaz nsal ve edebi bir a dan yakla m olsayd m, daha d k verirdim ancak duygusal yakla mama sebep bir ok etken oldu undan bunu uygun g rd m ncelikle bin sayfa gibi ciddi uzunlukta seyreden, in Toprak Reformunu merkezine alan, buram buram yoksulluk ve yoksunluk ta yan, ya atan Mo Yan kitab Ya am ve l m Yorgunu ndan sonra D nyan n Sonundaki D nya , uzun s re havas z kald ktan sonra y ze arpan serin ve temiz, deniz havas etkisi yaratt bende Ferahlad m.Sepulveda, ilili bir yazar ve Pinochet Devrimi nin g lgesini ta mayan bir eser ortaya koymu Genellikle o topraklar n yazarlar nda hakl olarak, korkun yak n tarihlerinin izlerini g r r z Ancak bu roman, daha ok balinalar n, insanlar taraf ndan a a l k a avlanmas zerine yaz lm , fark ndal k yaratmay ama layan kurmaca bir metin gibi diyebilirim.Moby Dick, benzersiz bir okuma deneyimi sunan, engin bir kitapt r O kitab okuduktan sonra bir s re daha balinalar zerine okumalar ma ve ara t rmalar ma devam etmi tim En sevdi im ve ilgimi en ok eken hayvanlar n ba nda gelmelerinden dolay bu konuda bir a l k ekiyordum ve bir yandan da, insanl n iki y zy l kapsayan vah i deniz avlanmalar na olan evkini anlayam yordum Elbette ekonomik Ancak yasaklara, yasalara ve tehlikelere ra men avlanmak D nyan n Sonundaki D nya da b yle bir sanc yla yaz lm inde Greenpeace in de yer ald , balinalar haks z yere avlamak i in her t rl usuls zl e ba vurmu Japonlar durdurmak amac yla verilen bir sivil direni i anlat yor kitap nsan n ld rme ve yok etme tarihine, balinalar nezdinde, ufac k bir pencereden bak yoruz Beklenildi inin aksine dramatik bir kitap de il ama bu Zira merkezine dava ve direni konulmu 110 sayfal k bir kitapta ne anlat labilirse onlar anlat lm Balinalara kar ekstra bir sevgim, sayg m oldu undan beni etkilemeyi ve yakalamay ba ard Luis Sepulveda n n okudu um ilk kitab olmas sebebiyle, yazar hakk nda bir eyler s ylemeyi do ru bulmuyorum ancak al lm ilili yazarlara pek benzemedi ini, anlad m kadar yla kendi ap nda globalle ip, edebiyat n n merkezine de daha az ulusal konular yerle tirdi ini san yorum.7.5 10

 3. says:

  Dikkatli ve derinlikli bir yakla ma sahip okurlar bu kitaba nas l d rt y ld z verdi imle ilgili beni yarg layabilirler Romana sadece yaz nsal ve edebi bir a dan yakla m olsayd m, daha d k verirdim ancak duygusal yakla mama sebep bir ok etken oldu undan bunu uygun g rd m ncelikle bin sayfa gibi ciddi uzunlukta seyreden, in Toprak Reformunu merkezine alan, buram buram yoksulluk ve yoksunluk ta yan, ya atan Mo Yan kitab Ya am ve l m Yorgunu ndan sonra D nyan n Sonundaki D nya , uzun s re havas z kald ktan sonra y ze arpan serin ve temiz, deniz havas etkisi yaratt bende Ferahlad m.Sepulveda, ilili bir yazar ve Pinochet Devrimi nin g lgesini ta mayan bir eser ortaya koymu Genellikle o topraklar n yazarlar nda hakl olarak, korkun yak n tarihlerinin izlerini g r r z Ancak bu roman, daha ok balinalar n, insanlar taraf ndan a a l k a avlanmas zerine yaz lm , fark ndal k yaratmay ama layan kurmaca bir metin gibi diyebilirim.Moby Dick, benzersiz bir okuma deneyimi sunan, engin bir kitapt r O kitab okuduktan sonra bir s re daha balinalar zerine okumalar ma ve ara t rmalar ma devam etmi tim En sevdi im ve ilgimi en ok eken hayvanlar n ba nda gelmelerinden dolay bu konuda bir a l k ekiyordum ve bir yandan da, insanl n iki y zy l kapsayan vah i deniz avlanmalar na olan evkini anlayam yordum Elbette ekonomik Ancak yasaklara, yasalara ve tehlikelere ra men avlanmak D nyan n Sonundaki D nya da b yle bir sanc yla yaz lm inde Greenpeace in de yer ald , balinalar haks z yere avlamak i in her t rl usuls zl e ba vurmu Japonlar durdurmak amac yla verilen bir sivil direni i anlat yor kitap nsan n ld rme ve yok etme tarihine, balinalar nezdinde, ufac k bir pencereden bak yoruz Beklenildi inin aksine dramatik bir kitap de il ama bu Zira merkezine dava ve direni konulmu 110 sayfal k bir kitapta ne anlat labilirse onlar anlat lm Balinalara kar ekstra bir sevgim, sayg m oldu undan beni etkilemeyi ve yakalamay ba ard Luis Sepulveda n n okudu um ilk kitab olmas sebebiyle, yazar hakk nda bir eyler s ylemeyi do ru bulmuyorum ancak al lm ilili yazarlara pek benzemedi ini, anlad m kadar yla kendi ap nda globalle ip, edebiyat n n merkezine de daha az ulusal konular yerle tirdi ini san yorum.7.5 10

 4. says:

  Dikkatli ve derinlikli bir yakla ma sahip okurlar bu kitaba nas l d rt y ld z verdi imle ilgili beni yarg layabilirler Romana sadece yaz nsal ve edebi bir a dan yakla m olsayd m, daha d k verirdim ancak duygusal yakla mama sebep bir ok etken oldu undan bunu uygun g rd m ncelikle bin sayfa gibi ciddi uzunlukta seyreden, in Toprak Reformunu merkezine alan, buram buram yoksulluk ve yoksunluk ta yan, ya atan Mo Yan kitab Ya am ve l m Yorgunu ndan sonra D nyan n Sonundaki D nya , uzun s re havas z kald ktan sonra y ze arpan serin ve temiz, deniz havas etkisi yaratt bende Ferahlad m.Sepulveda, ilili bir yazar ve Pinochet Devrimi nin g lgesini ta mayan bir eser ortaya koymu Genellikle o topraklar n yazarlar nda hakl olarak, korkun yak n tarihlerinin izlerini g r r z Ancak bu roman, daha ok balinalar n, insanlar taraf ndan a a l k a avlanmas zerine yaz lm , fark ndal k yaratmay ama layan kurmaca bir metin gibi diyebilirim.Moby Dick, benzersiz bir okuma deneyimi sunan, engin bir kitapt r O kitab okuduktan sonra bir s re daha balinalar zerine okumalar ma ve ara t rmalar ma devam etmi tim En sevdi im ve ilgimi en ok eken hayvanlar n ba nda gelmelerinden dolay bu konuda bir a l k ekiyordum ve bir yandan da, insanl n iki y zy l kapsayan vah i deniz avlanmalar na olan evkini anlayam yordum Elbette ekonomik Ancak yasaklara, yasalara ve tehlikelere ra men avlanmak D nyan n Sonundaki D nya da b yle bir sanc yla yaz lm inde Greenpeace in de yer ald , balinalar haks z yere avlamak i in her t rl usuls zl e ba vurmu Japonlar durdurmak amac yla verilen bir sivil direni i anlat yor kitap nsan n ld rme ve yok etme tarihine, balinalar nezdinde, ufac k bir pencereden bak yoruz Beklenildi inin aksine dramatik bir kitap de il ama bu Zira merkezine dava ve direni konulmu 110 sayfal k bir kitapta ne anlat labilirse onlar anlat lm Balinalara kar ekstra bir sevgim, sayg m oldu undan beni etkilemeyi ve yakalamay ba ard Luis Sepulveda n n okudu um ilk kitab olmas sebebiyle, yazar hakk nda bir eyler s ylemeyi do ru bulmuyorum ancak al lm ilili yazarlara pek benzemedi ini, anlad m kadar yla kendi ap nda globalle ip, edebiyat n n merkezine de daha az ulusal konular yerle tirdi ini san yorum.7.5 10

 5. says:

  Dikkatli ve derinlikli bir yakla ma sahip okurlar bu kitaba nas l d rt y ld z verdi imle ilgili beni yarg layabilirler Romana sadece yaz nsal ve edebi bir a dan yakla m olsayd m, daha d k verirdim ancak duygusal yakla mama sebep bir ok etken oldu undan bunu uygun g rd m ncelikle bin sayfa gibi ciddi uzunlukta seyreden, in Toprak Reformunu merkezine alan, buram buram yoksulluk ve yoksunluk ta yan, ya atan Mo Yan kitab Ya am ve l m Yorgunu ndan sonra D nyan n Sonundaki D nya , uzun s re havas z kald ktan sonra y ze arpan serin ve temiz, deniz havas etkisi yaratt bende Ferahlad m.Sepulveda, ilili bir yazar ve Pinochet Devrimi nin g lgesini ta mayan bir eser ortaya koymu Genellikle o topraklar n yazarlar nda hakl olarak, korkun yak n tarihlerinin izlerini g r r z Ancak bu roman, daha ok balinalar n, insanlar taraf ndan a a l k a avlanmas zerine yaz lm , fark ndal k yaratmay ama layan kurmaca bir metin gibi diyebilirim.Moby Dick, benzersiz bir okuma deneyimi sunan, engin bir kitapt r O kitab okuduktan sonra bir s re daha balinalar zerine okumalar ma ve ara t rmalar ma devam etmi tim En sevdi im ve ilgimi en ok eken hayvanlar n ba nda gelmelerinden dolay bu konuda bir a l k ekiyordum ve bir yandan da, insanl n iki y zy l kapsayan vah i deniz avlanmalar na olan evkini anlayam yordum Elbette ekonomik Ancak yasaklara, yasalara ve tehlikelere ra men avlanmak D nyan n Sonundaki D nya da b yle bir sanc yla yaz lm inde Greenpeace in de yer ald , balinalar haks z yere avlamak i in her t rl usuls zl e ba vurmu Japonlar durdurmak amac yla verilen bir sivil direni i anlat yor kitap nsan n ld rme ve yok etme tarihine, balinalar nezdinde, ufac k bir pencereden bak yoruz Beklenildi inin aksine dramatik bir kitap de il ama bu Zira merkezine dava ve direni konulmu 110 sayfal k bir kitapta ne anlat labilirse onlar anlat lm Balinalara kar ekstra bir sevgim, sayg m oldu undan beni etkilemeyi ve yakalamay ba ard Luis Sepulveda n n okudu um ilk kitab olmas sebebiyle, yazar hakk nda bir eyler s ylemeyi do ru bulmuyorum ancak al lm ilili yazarlara pek benzemedi ini, anlad m kadar yla kendi ap nda globalle ip, edebiyat n n merkezine de daha az ulusal konular yerle tirdi ini san yorum.7.5 10

 6. says:

  Dikkatli ve derinlikli bir yakla ma sahip okurlar bu kitaba nas l d rt y ld z verdi imle ilgili beni yarg layabilirler Romana sadece yaz nsal ve edebi bir a dan yakla m olsayd m, daha d k verirdim ancak duygusal yakla mama sebep bir ok etken oldu undan bunu uygun g rd m ncelikle bin sayfa gibi ciddi uzunlukta seyreden, in Toprak Reformunu merkezine alan, buram buram yoksulluk ve yoksunluk ta yan, ya atan Mo Yan kitab Ya am ve l m Yorgunu ndan sonra D nyan n Sonundaki D nya , uzun s re havas z kald ktan sonra y ze arpan serin ve temiz, deniz havas etkisi yaratt bende Ferahlad m.Sepulveda, ilili bir yazar ve Pinochet Devrimi nin g lgesini ta mayan bir eser ortaya koymu Genellikle o topraklar n yazarlar nda hakl olarak, korkun yak n tarihlerinin izlerini g r r z Ancak bu roman, daha ok balinalar n, insanlar taraf ndan a a l k a avlanmas zerine yaz lm , fark ndal k yaratmay ama layan kurmaca bir metin gibi diyebilirim.Moby Dick, benzersiz bir okuma deneyimi sunan, engin bir kitapt r O kitab okuduktan sonra bir s re daha balinalar zerine okumalar ma ve ara t rmalar ma devam etmi tim En sevdi im ve ilgimi en ok eken hayvanlar n ba nda gelmelerinden dolay bu konuda bir a l k ekiyordum ve bir yandan da, insanl n iki y zy l kapsayan vah i deniz avlanmalar na olan evkini anlayam yordum Elbette ekonomik Ancak yasaklara, yasalara ve tehlikelere ra men avlanmak D nyan n Sonundaki D nya da b yle bir sanc yla yaz lm inde Greenpeace in de yer ald , balinalar haks z yere avlamak i in her t rl usuls zl e ba vurmu Japonlar durdurmak amac yla verilen bir sivil direni i anlat yor kitap nsan n ld rme ve yok etme tarihine, balinalar nezdinde, ufac k bir pencereden bak yoruz Beklenildi inin aksine dramatik bir kitap de il ama bu Zira merkezine dava ve direni konulmu 110 sayfal k bir kitapta ne anlat labilirse onlar anlat lm Balinalara kar ekstra bir sevgim, sayg m oldu undan beni etkilemeyi ve yakalamay ba ard Luis Sepulveda n n okudu um ilk kitab olmas sebebiyle, yazar hakk nda bir eyler s ylemeyi do ru bulmuyorum ancak al lm ilili yazarlara pek benzemedi ini, anlad m kadar yla kendi ap nda globalle ip, edebiyat n n merkezine de daha az ulusal konular yerle tirdi ini san yorum.7.5 10

 7. says:

  Dikkatli ve derinlikli bir yakla ma sahip okurlar bu kitaba nas l d rt y ld z verdi imle ilgili beni yarg layabilirler Romana sadece yaz nsal ve edebi bir a dan yakla m olsayd m, daha d k verirdim ancak duygusal yakla mama sebep bir ok etken oldu undan bunu uygun g rd m ncelikle bin sayfa gibi ciddi uzunlukta seyreden, in Toprak Reformunu merkezine alan, buram buram yoksulluk ve yoksunluk ta yan, ya atan Mo Yan kitab Ya am ve l m Yorgunu ndan sonra D nyan n Sonundaki D nya , uzun s re havas z kald ktan sonra y ze arpan serin ve temiz, deniz havas etkisi yaratt bende Ferahlad m.Sepulveda, ilili bir yazar ve Pinochet Devrimi nin g lgesini ta mayan bir eser ortaya koymu Genellikle o topraklar n yazarlar nda hakl olarak, korkun yak n tarihlerinin izlerini g r r z Ancak bu roman, daha ok balinalar n, insanlar taraf ndan a a l k a avlanmas zerine yaz lm , fark ndal k yaratmay ama layan kurmaca bir metin gibi diyebilirim.Moby Dick, benzersiz bir okuma deneyimi sunan, engin bir kitapt r O kitab okuduktan sonra bir s re daha balinalar zerine okumalar ma ve ara t rmalar ma devam etmi tim En sevdi im ve ilgimi en ok eken hayvanlar n ba nda gelmelerinden dolay bu konuda bir a l k ekiyordum ve bir yandan da, insanl n iki y zy l kapsayan vah i deniz avlanmalar na olan evkini anlayam yordum Elbette ekonomik Ancak yasaklara, yasalara ve tehlikelere ra men avlanmak D nyan n Sonundaki D nya da b yle bir sanc yla yaz lm inde Greenpeace in de yer ald , balinalar haks z yere avlamak i in her t rl usuls zl e ba vurmu Japonlar durdurmak amac yla verilen bir sivil direni i anlat yor kitap nsan n ld rme ve yok etme tarihine, balinalar nezdinde, ufac k bir pencereden bak yoruz Beklenildi inin aksine dramatik bir kitap de il ama bu Zira merkezine dava ve direni konulmu 110 sayfal k bir kitapta ne anlat labilirse onlar anlat lm Balinalara kar ekstra bir sevgim, sayg m oldu undan beni etkilemeyi ve yakalamay ba ard Luis Sepulveda n n okudu um ilk kitab olmas sebebiyle, yazar hakk nda bir eyler s ylemeyi do ru bulmuyorum ancak al lm ilili yazarlara pek benzemedi ini, anlad m kadar yla kendi ap nda globalle ip, edebiyat n n merkezine de daha az ulusal konular yerle tirdi ini san yorum.7.5 10

 8. says:

  Dikkatli ve derinlikli bir yakla ma sahip okurlar bu kitaba nas l d rt y ld z verdi imle ilgili beni yarg layabilirler Romana sadece yaz nsal ve edebi bir a dan yakla m olsayd m, daha d k verirdim ancak duygusal yakla mama sebep bir ok etken oldu undan bunu uygun g rd m ncelikle bin sayfa gibi ciddi uzunlukta seyreden, in Toprak Reformunu merkezine alan, buram buram yoksulluk ve yoksunluk ta yan, ya atan Mo Yan kitab Ya am ve l m Yorgunu ndan sonra D nyan n Sonundaki D nya , uzun s re havas z kald ktan sonra y ze arpan serin ve temiz, deniz havas etkisi yaratt bende Ferahlad m.Sepulveda, ilili bir yazar ve Pinochet Devrimi nin g lgesini ta mayan bir eser ortaya koymu Genellikle o topraklar n yazarlar nda hakl olarak, korkun yak n tarihlerinin izlerini g r r z Ancak bu roman, daha ok balinalar n, insanlar taraf ndan a a l k a avlanmas zerine yaz lm , fark ndal k yaratmay ama layan kurmaca bir metin gibi diyebilirim.Moby Dick, benzersiz bir okuma deneyimi sunan, engin bir kitapt r O kitab okuduktan sonra bir s re daha balinalar zerine okumalar ma ve ara t rmalar ma devam etmi tim En sevdi im ve ilgimi en ok eken hayvanlar n ba nda gelmelerinden dolay bu konuda bir a l k ekiyordum ve bir yandan da, insanl n iki y zy l kapsayan vah i deniz avlanmalar na olan evkini anlayam yordum Elbette ekonomik Ancak yasaklara, yasalara ve tehlikelere ra men avlanmak D nyan n Sonundaki D nya da b yle bir sanc yla yaz lm inde Greenpeace in de yer ald , balinalar haks z yere avlamak i in her t rl usuls zl e ba vurmu Japonlar durdurmak amac yla verilen bir sivil direni i anlat yor kitap nsan n ld rme ve yok etme tarihine, balinalar nezdinde, ufac k bir pencereden bak yoruz Beklenildi inin aksine dramatik bir kitap de il ama bu Zira merkezine dava ve direni konulmu 110 sayfal k bir kitapta ne anlat labilirse onlar anlat lm Balinalara kar ekstra bir sevgim, sayg m oldu undan beni etkilemeyi ve yakalamay ba ard Luis Sepulveda n n okudu um ilk kitab olmas sebebiyle, yazar hakk nda bir eyler s ylemeyi do ru bulmuyorum ancak al lm ilili yazarlara pek benzemedi ini, anlad m kadar yla kendi ap nda globalle ip, edebiyat n n merkezine de daha az ulusal konular yerle tirdi ini san yorum.7.5 10

 9. says:

  Dikkatli ve derinlikli bir yakla ma sahip okurlar bu kitaba nas l d rt y ld z verdi imle ilgili beni yarg layabilirler Romana sadece yaz nsal ve edebi bir a dan yakla m olsayd m, daha d k verirdim ancak duygusal yakla mama sebep bir ok etken oldu undan bunu uygun g rd m ncelikle bin sayfa gibi ciddi uzunlukta seyreden, in Toprak Reformunu merkezine alan, buram buram yoksulluk ve yoksunluk ta yan, ya atan Mo Yan kitab Ya am ve l m Yorgunu ndan sonra D nyan n Sonundaki D nya , uzun s re havas z kald ktan sonra y ze arpan serin ve temiz, deniz havas etkisi yaratt bende Ferahlad m.Sepulveda, ilili bir yazar ve Pinochet Devrimi nin g lgesini ta mayan bir eser ortaya koymu Genellikle o topraklar n yazarlar nda hakl olarak, korkun yak n tarihlerinin izlerini g r r z Ancak bu roman, daha ok balinalar n, insanlar taraf ndan a a l k a avlanmas zerine yaz lm , fark ndal k yaratmay ama layan kurmaca bir metin gibi diyebilirim.Moby Dick, benzersiz bir okuma deneyimi sunan, engin bir kitapt r O kitab okuduktan sonra bir s re daha balinalar zerine okumalar ma ve ara t rmalar ma devam etmi tim En sevdi im ve ilgimi en ok eken hayvanlar n ba nda gelmelerinden dolay bu konuda bir a l k ekiyordum ve bir yandan da, insanl n iki y zy l kapsayan vah i deniz avlanmalar na olan evkini anlayam yordum Elbette ekonomik Ancak yasaklara, yasalara ve tehlikelere ra men avlanmak D nyan n Sonundaki D nya da b yle bir sanc yla yaz lm inde Greenpeace in de yer ald , balinalar haks z yere avlamak i in her t rl usuls zl e ba vurmu Japonlar durdurmak amac yla verilen bir sivil direni i anlat yor kitap nsan n ld rme ve yok etme tarihine, balinalar nezdinde, ufac k bir pencereden bak yoruz Beklenildi inin aksine dramatik bir kitap de il ama bu Zira merkezine dava ve direni konulmu 110 sayfal k bir kitapta ne anlat labilirse onlar anlat lm Balinalara kar ekstra bir sevgim, sayg m oldu undan beni etkilemeyi ve yakalamay ba ard Luis Sepulveda n n okudu um ilk kitab olmas sebebiyle, yazar hakk nda bir eyler s ylemeyi do ru bulmuyorum ancak al lm ilili yazarlara pek benzemedi ini, anlad m kadar yla kendi ap nda globalle ip, edebiyat n n merkezine de daha az ulusal konular yerle tirdi ini san yorum.7.5 10

 10. says:

  Dikkatli ve derinlikli bir yakla ma sahip okurlar bu kitaba nas l d rt y ld z verdi imle ilgili beni yarg layabilirler Romana sadece yaz nsal ve edebi bir a dan yakla m olsayd m, daha d k verirdim ancak duygusal yakla mama sebep bir ok etken oldu undan bunu uygun g rd m ncelikle bin sayfa gibi ciddi uzunlukta seyreden, in Toprak Reformunu merkezine alan, buram buram yoksulluk ve yoksunluk ta yan, ya atan Mo Yan kitab Ya am ve l m Yorgunu ndan sonra D nyan n Sonundaki D nya , uzun s re havas z kald ktan sonra y ze arpan serin ve temiz, deniz havas etkisi yaratt bende Ferahlad m.Sepulveda, ilili bir yazar ve Pinochet Devrimi nin g lgesini ta mayan bir eser ortaya koymu Genellikle o topraklar n yazarlar nda hakl olarak, korkun yak n tarihlerinin izlerini g r r z Ancak bu roman, daha ok balinalar n, insanlar taraf ndan a a l k a avlanmas zerine yaz lm , fark ndal k yaratmay ama layan kurmaca bir metin gibi diyebilirim.Moby Dick, benzersiz bir okuma deneyimi sunan, engin bir kitapt r O kitab okuduktan sonra bir s re daha balinalar zerine okumalar ma ve ara t rmalar ma devam etmi tim En sevdi im ve ilgimi en ok eken hayvanlar n ba nda gelmelerinden dolay bu konuda bir a l k ekiyordum ve bir yandan da, insanl n iki y zy l kapsayan vah i deniz avlanmalar na olan evkini anlayam yordum Elbette ekonomik Ancak yasaklara, yasalara ve tehlikelere ra men avlanmak D nyan n Sonundaki D nya da b yle bir sanc yla yaz lm inde Greenpeace in de yer ald , balinalar haks z yere avlamak i in her t rl usuls zl e ba vurmu Japonlar durdurmak amac yla verilen bir sivil direni i anlat yor kitap nsan n ld rme ve yok etme tarihine, balinalar nezdinde, ufac k bir pencereden bak yoruz Beklenildi inin aksine dramatik bir kitap de il ama bu Zira merkezine dava ve direni konulmu 110 sayfal k bir kitapta ne anlat labilirse onlar anlat lm Balinalara kar ekstra bir sevgim, sayg m oldu undan beni etkilemeyi ve yakalamay ba ard Luis Sepulveda n n okudu um ilk kitab olmas sebebiyle, yazar hakk nda bir eyler s ylemeyi do ru bulmuyorum ancak al lm ilili yazarlara pek benzemedi ini, anlad m kadar yla kendi ap nda globalle ip, edebiyat n n merkezine de daha az ulusal konular yerle tirdi ini san yorum.7.5 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *